Domov > Noviny > Obsah
LED história
Apr 24, 2017

Pred 50 rokmi ľudia pochopili základy polovodičových materiálov, ktoré by mohli produkovať svetlo, prvá komerčná dióda vyrobená v roku 1960. Jadro diód vyžarujúcich svetlo je plátkom polovodičového typu P a polovodičového typu typu N, ktorý má prechodné Vrstvy medzi polovodičovými polovodičovými polovodičmi typu P a polovodičmi typu N, ktoré sa nazývajú spojenie Pn. V prepojení PN niektorých polovodičových materiálov sa injektované menšinové nosiče kombinujú s väčšinou nosičov na uvoľnenie prebytočnej energie vo forme svetla, čím sa elektrická energia premieňa priamo na svetelnú energiu. PN Junction Plus reverzné napätie, málo nosičov je ťažké vstreknúť, takže nesvietia. Dioda je známa ako vedená použitím injektovaného elektro-luminiscenčného princípu. Keď je v pozitívnom pracovnom stave (tj oba konce sú spojené s kladným napätím), prúd z LED anódy k katóde, polovodičové kryštály vyžarujú ultrafialové až infračervené lúče rôznych farieb, intenzitu svetla a prúdu. Účinná lampa s vysokým výkonom a vysokým výkonom bola široko používaná v uliciach, baníckych lampách, tuneloch, reflektoroch, žiarivkách a mnohých ďalších oblastiach osvetlenia.

Súvisiace novinky