Domov > Noviny > Obsah
Hlavné vlastnosti LED svietidiel
Apr 24, 2017

Žiarivka na každom konci vlákna, trubica lampy naplnená stopou argónu a tenkou ortuťovou parou, rúrka vo vnútri steny potiahnutej fluorescenčným práškom, dvoma alebo dvoma vláknami medzi vodivým plynom na vyžarovanie ultrafialového svetla, takže fluorescenčné Prášok vyžaruje mäkké viditeľné svetlo.

Práca s fluorescenčným svetlom Charakteristiky: Svietidlo začalo vznietiť vysokého napätia, normálna luminiscencia umožnila prejsť iba malým prúdom, keď svietidlo na oboch koncoch napätia pod napájacím zdrojom.

Žiarivkové trubice sú vybavené vláknom, stena sklenených rúrok je potiahnutá rovnomerným tenkým fluorescenčným práškom, skúmavka má vákuové vákuové stupne 10-3-10-4 mm Hg, naplnené malým množstvom inertného plynu, ale tiež vstrekne do Stopy kvapalnej ortuti. Induktančný predradník je jadrová indukčná cievka, povaha indukčnosti je vtedy, keď sa cievka v aktuálnych zmenách, on-line kruh spôsobí zmeny toku, čo spôsobí indukčnú elektromotorickú silu, smer prúdu v rozpore so smerom, čím bráni Aktuálna zmena.

Súvisiace novinky